Obecna sytuacja która istnieje na krajowych rynkach nie daje szans odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który dotknął poszczególne kraje i jakiego negatywne efekty dostrzegane są po obecne czasy dla wielu podmiotów uzależnionych w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej czy generalnych nastrojów szerzących się w środowisku potencjalnych klientów. Gdy sytuacja z punktu widzenia firmy staje się niekorzystna właściciela skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji – takich które zapewnią utrzymanie właściwego poziomu rozwoju przy jednoczesnym limitowaniu zbędnych wydatków. Wiadomo, iż najłatwiej jest ciąć wydatki na inwestycje chociaż w szerszej perspektywie działanie tego typu zawsze niesie więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem zrobić by dać sobie radę z niełatwymi wymaganiami rynku a jednocześnie zachować równowagę finansową konieczną szczególnie w okresie rynkowej bessy?

Trzeba zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania inwestycji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji staje się powoli przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Firmy coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do urządzeń potrzebnych w prowadzonej działalności ponieważ poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów stanowi część majątku zakładu pracy – praktyczne cechy zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej kosztowny ale w codziennym użyciu prawo własności do niego nie przyczyni się samo z siebie na osiągnięcia zysków. Zyski wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania danego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy warto w związku z tym inwestować lwią część kapitału przedsiębiorstwa w zakup sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z powodzeniem wynająć oszczędzając tym samym około 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest oczywista. Leasing to znacznie atrakcyjniejsze wyjście z sytuacji ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do niskiej wartości, zbilansować ponoszone koszty, zmaksymalizować przychody a to w naszych czasach jest kwestią niemalże najważniejszą, bez niej ciężko sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a tym bardziej gruntowanie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych partii rynku. Jeśli chcemy sprostać konkurentom należy podejmować działania, które z jednej strony zagwarantują wdrożenie potrzebnych inwestycji (np. wyposażenie w profesjonalny sprzęt, nabycie pojazdów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wyczerpią firmowego budżetu do poziomu, w którym utrzymanie stabilności finansowej stanie się realnie zagrożone. Leasing jest rozwiązaniem, które bardzo dobrze trafi w powyższe założenia, jest działaniem, które daje gwarancje stabilności, o niebo lepsze i dużo bezpieczniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest wszakże o dużo wyżej ceniony między przedsiębiorcami ze względu na fakt, iż nie pomniejsza zdolności kredytowej a oprócz tego generuje możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych, których w przypadku innych źródeł opłacania inwestycji nie uświadczymy. Właśnie z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej zaletom jakie niesie za sobą wynajmowanie bo są one widoczne niemal na każdym etapie działania umowy – od momentu jej zawarcia, aż po ostatni dzień jej działania.