14 lis Brak komentarzy admin Blog , , , ,

W sytuacji kiedy to biuro księgowe, oferuje profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co najważniejsze nie oferuje pełnych usług o charakterze doradczym a także nie oferuje żadnych porad prawnych, to może korzystać ze zwolnienia z VAT.Biuro rachunkowe – zwolnienie z VAT
Osoby, które świadczą usługi doradztwa z automatu nie wypełniają założeń, które są wymagane, aby mieli możliwość zwolnienia z VAT (ze względu na wysokość obrotu). Gdy biuro księgowe oferuje jedynie usługi księgowe (przygotowuje deklaracje podatkowe, prowadzi księgi podatkowe), to jak najbardziej ma możliwość do korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na skalę obrotów.
Przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe i rachunkowe, podlegają takim samym zasadom a także ustawom podatkowym, jak każdy inny podatnik. Znaczy to, że biura rachunkowe są zobowiązane rozliczać tak podatek dochodowy, jak i także podatek od towarów i usług. Firmy rachunkowe jak każde pozostałe przedsiębiorstwo gospodarcze może skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach ogólnych. Musimy podkreślić jednak, iż zwolnienie to należy się tylko podmiotom, gdzie wysokość rocznej sprzedaży nie przewyższała 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się z automatu, bez konieczności dokonywania żadnych wcześniejszych starań ze strony przedsiębiorcę.

Ponowny powrót do zwolnienia z podatku VAT
Warto powiedzieć także i o tym, że w sytuacji gdy to podatnik kierujący własnym biurem rachunkowym straci prawo do zwolnienia z VAT czy też wycofa się z tego prawa, to ma możliwość ponownego do niego powrotu, jednak nie wcześniej niż po upływie 365 dni (licząc od końca roku w jakim utracił prawo do zwolnienia).