Cyfryzacja z każdym kolejnym dniem staje się jeszcze bardziej rozpowszechniona. Internet stał się powszechnie dostępny i niełatwo odnaleźć dom bez dostępu do niego. Całość ta działa na wzrost branży finansowej, której także dotyczą te kierunki. Elektroniczne drogi pożyczania pieniędzy są tego produktem. Wprawdzie nie jedynie tego, bo na wprowadzenie tych rozwiązań miały jeszcze wpływ potrzeby jak i życzenia aktualnego klienta. Dziś cenimy sobie szybkość jak i wygodę, stąd tak też pragniemy pożyczać pieniądze.
Kredyt gotówkowy poprzez internet można już wziąć w niemal każdym banku. Oferta ta ma jednak pewne ograniczenia, bo nie wszystkie banki udostępniają kredyt gotówkowy w całości elektronicznie. Grupa banków oferuje tylko możliwość złożenia wniosku o przyznanie kredytu poprzez internet, jednakże kolejne procedury przebiegają już tradycyjnie, czyli papierkowo. W owej sytuacji jesteśmy po decyzji wzywani do banku w celu podpisania umowy bądź jest ona do nas wysyłana za pośrednictwem poczty polskiej.
Trzeba jednak zaznaczyć, iż wciąż rośnie liczba banków, jakie stosują kredyty gotówkowe dawane w całości poprzez internet. Pośpieszne wdrażanie tego rozwiązania pochodzi z konkurencji, którą sprawiły parabanki oferujące szybkie jak i 100% elektronicznie udzielane chwilówki. Banki nie mogąc pozostawać w tyle, i tym bardziej tracić klientów, i co za tym idzie i zysków muszą też udostępniać kredyty gotówkowe obsługiwane w całości poprzez internet.