Jedną z coraz bardziej popularnych form sponsorowania inwestycji, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu jest z pewnością leasing. W naszym kraju wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodowy i to przede wszystkim na tym polu zauważa się również bardzo wysoki wzrost liczby podpisywanych umów, a przecież samochód nie jest jedynym dobrem, które mamy możliwość w ramach leasingu wydzierżawić. W USA czy nawet na zachodzie Europy świadomość klientów odnośnie rzeczy, które można objąć leasingiem jest znacznie rozleglejsza i tam również widać spore zróżnicowanie w zakresie przedmiotu umowy podpisywanej między leasingobiorcą a leasingodawcą. Wynająć można wszakże nie tylko pojazd, ale w zasadzie dowolną inną rzecz, która kwalifikuje się do określenia jej mianem przedmiotu trwałego. Idąc tym tropem przedmiotem leasingu mogą być bez problemu tak auta jak i motocykle, rowery, ciągniki rolnicze, czy choćby deskorolki pod warunkiem, że będą niezbędne leasingobiorcy w ramach wykonywanej działalności. Leasingiem objęte mogą być także rozmaite sprzęty czy urządzenia takie jak laptopy, drukarki, kserokopiarki, maszyny produkcyjne, sprzęt medyczny, czy specjalistyczny sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, przyczepy, betoniarki, wiertarki, czy nawet łopaty. Na tym jednak nie urywa się lista, ponieważ leasing jest również coraz mocniej rozpowszechniony między innymi w gospodarstwach rolniczych, gdzie z powodzeniem można wydzierżawić wybrany przez siebie sprzęt, rozpoczynając od traktorów poprzez kombajny, przyczepy, a finalizując na specjalistycznych sprzętach do wybranych prac polowych. W przypadku leasingu rolniczego dużą korzyścią jest również elastyczność w sprawie czasu wpłacania rat. Standardowo bowiem ustaliło się, iż raty z tytułu dzierżawionego dobra wnoszone są przez leasingobiorcę w trybie comiesięcznym – w przypadku przedsiębiorców rolnych pojawia się jednak możliwość wpłacania rat w systemie kwartalnym, czy także sezonowym. Zawód gospodarza rolnego jest wyjątkowo specyficzny, zyski są uzależnione od plonów, których zbiór nie następuje rzecz jasna co miesiąc, a zatem trudno aby przedsiębiorca rolny był w stanie w takim systemie regulować swoje zobowiązania. Leasingodawcy stanęli jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów zajmujących się pracą w polu, stąd dodatkowa możliwość ustalenia rat w wymiarze dostosowanym do specyfiki ich zawodu, co jest bez wątpienia bodźcem bardzo korzystnie wpływającym na zainteresowanie leasingiem jako opcją finansowania inwestycji w opisanej wyżej specyficznej grupie klientów jaką stanowią rolnicy. Leasing w ogóle jest w naszych czasach jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości spośród szerokiej gamy ofert dostępnych na rynku. Spoglądając na to wyłącznie pod kątem korzyści płynących z danych rozwiązań można zauważyć, iż leasing jest znacznie bardziej opłacalny niż choćby kredyt gotówkowy w jego podstawowej formie. Co więcej, dla przedsiębiorców jest to rozwiązanie tym bardziej wartościowe, iż nie wpływa negatywnie na posiadaną zdolność kredytową. Mając na uwadze szeroko zakrojone możliwości, tego co można wydzierżawić, jak również powszechności ulg podatkowych – leasing prezentuje się w naszych czasach jako rozwiązanie najbezpieczniejsze, najbardziej atrakcyjne, najsensowniejsze zarówno dla dużego przedsiębiorcy, jak i drobnego właściciela firmy o zasięgu lokalnym czy nawet przeciętnego rolnika.