18 lis Brak komentarzy admin Blog , ,

Spoglądając na statystyki , które dotyczą popularności leasingu wśród biznesmenów można łatwo zauważyć, że zdecydowana większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny i finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Zasadniczo nie ma się czemu dziwić ponieważ leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla dużo szerszej grupy odbiorców, ukierunkowanych na duże wpływy w krótkim okresie. Leasing finansowy jest za to proponowany dla stosunkowo wąskiej grupy klientów jednak mimo tego również potrafi przynieść duże korzyści o ile tylko dany biznesmen dokona świadomego wyboru na podstawie dokładnej analizy perspektyw jakie ta opcja proponuje. Leasing finansowy charakteryzuje się głównie tym, że w tym przypadku to właściciel firmy zyskuje sposobność osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w tym samym czasie może wpisać w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest także w przypadku chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym strategiczny również może być fakt braku ograniczeń minimalnego czasu obowiązującej danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny czas ustalony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego należy również nadmienić o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w tym przypadku powinno się zapłacić w całości razem z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi na pierwszy rzut oka nie lada kłopot ponieważ wiąże się z poważnym wydatkiem i to zaraz na starcie, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się ono szczególną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co za tym idzie: łapią one sposobność do odpisania tejże stawki w wymiarze równym kwocie na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy.

Decydując się na leasing finansowy warto jeszcze pamiętać o pewnej kluczowej kwestii dotyczącej przejęcia na własność danego dobra zaraz po finalizacji umowy jego dzierżawienia. Otóż w omawianym przykładzie przejęcie takie następuje automatycznie wraz ze wniesieniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku właściciela firmy, a co za tym idzie należy mieć całkowitą świadomość powyżej opisanego stanu rzeczy już na początku dokonywanego procesu zawierania umowy. Leasing finansowy może zagwarantować korzyści jednak jedynie wtedy gdy jego wybór znajduje pełne odzwierciedlenie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on głównie w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Dodatkowo korzystne efekty w ramach zdecydowania się na leasing finansowy odczują również większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest przyspieszona amortyzacja. Zarówno leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi istotne korzyści. Warto jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny jak również ostatecznej decyzji (z wzięciem pod uwagę wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych typów leasingu powinien w stosunku do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najkorzystniej.