Sprzedaż walut

FOREX czy inaczej mówiąc rynek walutowy jest to wyjątkowo niezawodny i o największym ruchu dziennym wśród wszelkich innych rynków kapitałowych na ziemi. Handel na platformie forex rozgrywa się zwykle jedną walutą „przeciwko” drugiej (więc w parach). Pierwsza z nich to tzw. waluta bazowa, druga waluta to tzw. waluta kwotowa. Każdy przedsiębiorca jaki rozpoczyna przygodę z rynkiem walutowym musi zrozumieć minimum cztery terminy, jakie będą towarzyszyły mu bez przerwy: dźwignia , spread, pozycja a także loty. Przedstawiamy ich rozwiązania: Spread – nazwa płynie z języka angielskiego – w dokładnym tłumaczeniu oznacza „rozstaw”. Oznacza różnicę pomiędzy cenami nabycia oraz sprzedaży konkretnej pary walutowej. Na przykład: Widząc tablice w banku pokazują nam wartości kupna oraz sprzedaży. Różnią się one od siebie dobrą wartością pieniędzy, jakie są marżą czyli zyskiem dla przedsiębiorcy prowadzącego kantor. Te kilka groszy to oczywiście spread czyli rozstaw pomiędzy ceną kupna i sprzedaży poszczególnej waluty. Też tak jest na forexie, owa marża mierzona w pipsach, znajduje się na dowolnej platformie brokerskiej. Im marża mniejsza tym platforma tańsza bo każdy broker czerpie przychody tylko ze spreadu. Dźwignia – to termin, dzięki jakiemu małą sumą pieniędzy możemy śledzić pozycję o zdecydowanie wyższej wartości. To jest relacja pomiędzy kapitałem o określonym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę brokerską (kredyt), a ceną zainwestowanego kapitału. Jeśli zatem ceny danej pary walutowej zmieniają się się na Twoją korzyść, Twoje profity mogą być wiele większe aniżeli posiadane środki ale w wypadku odwrotnej sytuacji może pomnożyć Twoje straty. Inwestując w waluty bez wykorzystania dźwigni finansowej taka sytuacja nie miałaby miejsca. Przykład: Dźwignia 100:1 mówi, iż dając w formie kaucji 50 dolarów możemy kupić np.: 5000 euro w owy sposób za np.: 200 dolarów możemy otworzyć pozycję 20. 000 euro. Wszystko się tworzy automatycznie – otwieramy pozycję, a z naszego konta automatycznie jest pobierana odpowiednia kaucja. Loty – jest to wartość określająca minimalną ilość danej waluty, którą potrzebujemy kupować na poszczególnej platformie transakcyjnej forex. Zazwyczaj 1 lot oznacza 100. 000 jednostek poszczególnej waluty czyli np.: 100. 000 euro. Przykład: Przy dźwigni 100:1 za jeden lot (czyli 100. 00 dolarów) kaucja wyniesie 1000 dolarów. Pozycje – to nic innego jak zdobyte i sprzedane loty. Ilekroć chcesz kupić bądź zbyć loty danej pary walutowej, tylekroć otwierasz pozycje. Rozróżniamy dwa sposoby pozycji: pozycje krótkie (short) oraz długie (long). Opcja krótka to pozycja, którą otworzyłeś zbywając loty konkretnej pary walutowej. Adekwatnie pozycja kupna lotów danej pary walutowej to pozycja long. Przykład: Wyobraźmy sobie że dla pary walutowej EUR/USD posiadamy kurs 1, 2703/1,2707. 1, 2703 to oferta nabycia na platformie brokerskiej a, 1,2707 to oferta zbycia. Jeżeli chcesz nabyć (walutę bazową) to płacisz za wartość oferty sprzedaży 1,2707 czyli zajmujesz pozycje długą. Jeżeli sprzedajesz walutę bazową (euro) za cenę 1,2703 to posiadasz pozycje short. Jeśli twierdzisz, iż euro będzie drożało względem dolara zajmujesz pozycje długa ale w drugim wypadku zajmujesz pozycję krótką. Podsumowanie: Twoim głównym narzędziem przy nauce będzie konto demo. To nic innego, jak normalne konto handlowe z tym żę, wykorzystujące wirtualne pieniądze. Stanowi to swego rodzaju symulator giełdy, za pomocą którego możesz działać parami walutowymi w czasie rzeczywistym nie ponosząc żadnych konsekwencji finansowych. Każda firma brokerska proponuje jakiegoś typu konta demonstracyjne.