Na rynku jest różnie, każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z biznesem roztacza swoje wizje i projekty. Każdy chciałby, aby jego biznes przynosił zyski i pozwolił mu na coś więcej niż tylko pozycja, ale również przyniósł dochody, które umożliwią mu podniesienie statusu majątkowego i zakup różnych dóbr, w tym luksusowych. Rozpoczęcie funkcjonowania musi mieć jakąś formę, najczęściej spółki. Trzeba znaleźć niszę, czyli ten fragment czy też część rynku, gdzie nie ma jeszcze takiej ilości firm i takiej konkurencji, a możliwość zapewnienia zbytu na wytwarzane przez nas towary czy oferowane usługi będzie wystarczająca na początek, a później już tylko wzrośnie. Ktoś powie, marzenia. Może tak, ale któż ich nie ma.

Warto rozpoznawać potrzeby klientów, obserwować to, co dzieje się za oknem, słuchać i rozmawiać. Na rozpoczęcie działalności potrzebujemy funduszy i w zależności od profilu i wielkości naszej firmy będzie to duża lub mała kwota, wszystko zależy od wielu czynników. Form działalności gospodarczej jest kilka. Jeżeli rozpoczynamy od współpracy w ramach spółki, jest trochę łatwiej, ponieważ każdy z wspólników coś wnosi, kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki to jest odrębna sprawa i wygląda różnie w zależności od rodzaju spółki. W polskim systemie prawnym istnieją następujące rodzaje spółek: osobowe i kapitałowe. Osobowe to: jawna, cywilna, partnerska, komandytowa, natomiast spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Spółkę cywilną tworzą ludzie, którzy mogą do niej wnieść swój własny kapitał, umiejętności, pomysły czy pracę. Wkłady te mają najczęściej podobną wartość a za zobowiązania wszyscy odpowiadają jednakowo, każdy własnym majątkiem. Spółka jawna wygląda podobnie, z tym że nie posiada formy prawnej, tworzą ją po prostu wspólnicy, którzy wnoszą swoje wkłady pieniężne. Spółki partnerskie służą wykonywaniu tzw. wolnych zawodów np. kancelarie adwokackie.

Charakterystyczny jest tutaj wymóg dotyczący nazwy tej spółki, która powinna zawierać nazwisko jednego z wspólników i odpowiedni dopisek zależności czy spółka składa się z dwóch, czy kilku partnerów. Tutaj odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki obejmuje cały majątek wspólnika. Ze spółek kapitałowych, najpopularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak sama nazwa wskazuje, kwestię odpowiedzialności za zobowiązania uregulowaną ma w sposób ograniczony. Chodzi o to, że wspólnicy nie odpowiadają tutaj swoimi majątkami, tylko odpowiedzialność ta dotyczy majątku spółki tj. kapitału zakładowego. Ostatnim rodzajem spółek są spółki akcyjne, których kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej sto tysięcy złotych a cechą charakterystyczną jest też sposób pozyskiwania kapitału, tj. na giełdzie papierów wartościowych.

Tak w wielkim skrócie można scharakteryzować te podmioty, występujące w naszym kraju. Szczegółowe regulacje zawierają stosowne przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Umiejętność prowadzenia interesów jest bardzo ważna, ponieważ nasze zdolności to często być albo nie być dla spółki. Coraz więcej jest ogłoszeń w rodzaju: kupie zadłużoną spółkę czy skup spółek zadłużonych. To o czymś świadczy, dlatego warto te kwestie przemyśleć zanim podejmie się decyzje dotyczące swojej przyszłości.